Træfstævne tilmelding

Tilmelding til træfstævner

Priserne for træfstævner er:
Single: 80,- kr./person
Double: 50,- kr./person. Ved double skal du også skrive til hem8@privat.dk og tilmelde dig, og skrive hvem din doublemakker er.

Kontaktinformationen herunder er direkte til den stævneansvarlige. Ved sygdom eller afbud på dagen skal der gives besked direkte til den stævneansvarlige.

Stævne Afvikles Tilmeldingsfrist Tilmelding Kontakt
Sunds

8. –  9. oktober 20222

19. september 2022

 

Ann Westergaard
2870 2155
ann@chrw.dk
Sdr. Felding 5. – 6. november 2022 17. oktober 2022  

Lone Bjerre
2013 7803
bjerrelone@hotmail.com

Bording

26. – 27. november 2022

8. november 2022


Anja Nielsen
4152 3029
formand@btbk.dk

Lind KLG

7. – 8. januar 2023

5. december 2022


Kenneth Jessen
6021 8126
kenneth@familienjessen.dk 

Kibæk 28. – 29. januar 2023 11. januar 2023

Brian Jeppesen
3030 6126
kibakbk@gmail.com

Gjellerup

4. – 5. marts 2023

16. februar 2023  

Søren Bang-Larsen
6155 8027
bang-larsen@hotmail.com

Weekendtur Tarm

24. – 26. marts 2023

Alle tilmeldes i både double og single

20. februar 2023

Tilmeld på Double knappen

 Rasmus Jensen

Lind KLG

Bemærk om Tarm Weekendtur:

Dette er et overnatningsstævne fra fredag 24. marts til søndag 26 marts 2023.

Alle spillere tilmeldes i både single og double, så spillerne får så mange kampe som muligt. Tilmeld på Double knappen.

Der vil under hele stævnet være voksne fra klubben til stede. Det vil være forældre, klubbens trænere og medlemmer af klubbens bestyrelse.

Vær opmærksom på:

  • Der gives ikke penge tilbage uanset begrundelse.
  • Der gives ikke dispensation efter sidste tilmeldingsdag.
error

Følg med!